Penzijní společnosti zveřejnily zhodnocení transformovaných fondů, které bylo možné sjednávat do 30. listopadu 2012. Výsledky nelze označit za příznivé. Žádný z osmi transformovaných fondů v roce 2017 nepřekonal inflaci, jejíž průměrná roční míra byla 2,5%. Jednotlivé transformované fondy připsaly zhodnocení od 0,16% do 0,84%. Jenom díky státnímu příspěvku tak nedošlo k reálnému znehodnocení vkladů účastníků. Nízký výnos je dán zákonnou garanci tzv. kladné nuly, kdy penzijní společnost nesmí připsat záporné zhodnocení. Z tohoto důvodu penzijní společnosti volí velice opatrné strategie investování.