V souvislosti s pandemií COVID – 19 nabyl dne 17.4.2020 účinnosti zákon umožňující odklad splátek úvěrů a hypoték z důvodu negativního ekonomického dopadu pandemie koronaviru. O odklad je možné požádat u jakékoli banky či nebankovního poskytovatele. Odklad splátek je možné využít u úvěrů sjednaných před 26.3.2020 za podmínky, že dlužník k tomuto datu nebyl se splácením v prodlení delším než 30 dnů. Odklad splátek se vztahuje na běžné spotřebitele, OSVČ. a firmy. Dle zákona se odklad splátek nevztahuje na kreditní karty, kontokorentní a revolvingové úvěry, operativní leasingy či úvěry v souvislosti s obchody na kapitálovém trhu. 

Splátky lze odložit do 31.7.2020 nebo 31.10.2020. Odklad splátek započne následujícího měsíce po podání žádosti o odklad. Pokud spotřebitel nebo firma požádá o odklad v dubnu, první odloženou splátkou bude  splátka květnová. Nutno zmínit, že odkladem splátek se prodlouží celková doba splácení právě o dobu odkladu. V době odkladu se dluh nadále úročí a výše těchto úroků bude v případě spotřebitelů a OSVČ splatná po zaplacení všech splátek jistin. Např. u hypotéky s aktuální nesplacenou jistinou 2 000 000 Kč a úrokovou sazbou 2,5% činí měsíční úrok přibližně 4 166 Kč. Tuto částku vynásobenou dobou odkladu pak spotřebitel uhradí až po zaplacení všech splátek jistiny. Firmy budou tyto úroky splácet průběžně během odkladu. 

Pokud se dlužník s věřitelem dohodl na odkladu splátek před účinností nového zákona, může se dlužník rozhodnout, zda zachová původní dohodu s věřitelem nebo vstoupí do režimu zákonného moratoria. 

Zdroj: Zákon č. 177/2020 Sb.