Česká národní banka od 1. října letošního roku zavadí další dvě opatření v oblasti poskytování úvěrů. Kromě limitů LTV (poměr zástavní hodnoty nemovitosti vůči výši úvěru) bude navíc sledováno i dodržování limitů zadluženosti žadatelů o úvěr. 

Celková výše dlužné částky by nově neměla přesáhnout 9násobek čistého ročního příjmu žadatelů (ukazatel DTI) a podíl splátek úvěrů na celkových příjmech žadatele (ukazatel DSTI) by měl být pod 45 %.

Většina bank limity DTI a DSTI uplatňuje již nyní a některé z nich dokonce v přísnější variantě (DTI 8, DSTI 40 %). Na druhou stranu existují i banky, které za stávajících podmínek dokážou klientům půjčit až 11násobek čistých příjmů a DSTI se v některých bankách pohybuje až na úrovni 60 % čistých příjmů.

Negativní dopad budou mít tato opatření pro klienty, kteří si pořizují nemovitosti za účelem dalšího pronájmu a pravděpodobně dojde i k dalšímu přivření vrátek pro nízkopříjmové skupiny klientů. Komplikace lze také očekávat u mladých rodin a u klientů s kombinací více druhů příjmů.