Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) začne od 15.8.2018 přijímat žádosti o úvěry pro mladé.

O úvěr mohou žádat manželé nebo registrovaní partneři, pokud alespoň jeden z nich ke dni podání žádosti nedosáhl 36 let. O úvěr mohou také požádat nesezdaní mladší 36 let, pokud pečují o dítě do 15 let. Žadatelé nesmí být v době podání žádosti vlastníky nemovitosti ani nájemci družstevního bytu. Tato podmínka se netýká úvěru na modernizaci.

Úvěrem lze financovat výstavbu nebo koupi rodinného domu do 140m2 podlahové plochy, přičemž maximální výše poskytnutého úvěru je 2 000 000 Kč. Na koupi bytu do 75m2 podlahové plochy Státní fond rozvoje bydlení poskytne maximálně 1 200 000 Kč. Na modernizaci bytu nebo rodinného domu bude poskytnuto maximálně 300 000 Kč. Úvěr pro mladé nelze použít na refinancování jiného úvěru. Po dobu splácení úvěru musí nemovitost sloužit k bydlení žadatele nebo členů domácnosti a po dobu splácení nesmí být nemovitost prodána.

Maximální splatnost v případě úvěru na koupi nebo výstavbu je 20 let, u modernizace je maximální splatnost 10 let. Mimořádné splátky a předčasné splacení je bez poplatků. Úroková sazba je fixní na dobu maximálně 5 let a její výše se odvíjí od základní referenční sazby EU pro Českou republiku (od 1.7.2018 => 1,12% p.a.).