Česká národní banka na konci ledna 2020 zveřejnila statistiku k vývoji trhu hypoték, která sleduje jak celkovou aktivitu na hypotéčním trhu, tak i objem pouze nových hypoték. V případě celkové aktivity, která zahrnuje nové úvěry, navýšení stávajících, refinancování a tzv. refixování, došlo v roce 2019 k meziročnímu poklesu o 9,8 procenta. Podle ČNB má tato statistika nízkou vypovídací schopnost o tom,  jak se vyvíjel trh hypoték, neboť zahrnuje operace s již existujícími úvěry. ČNB z tohoto důvodu sleduje i objem nových hypoték, který meziročně poklesl o 13,6 procenta. Dle analytiků i bank byl však avizován pokles o 20 a více procent. 

V lednu 2020 poskytly banky hypotéční úvěry v celkové výši 16,9mld. Kč. Ve srovnání s prosincem 2019 se jedná o pokles o 1,1mld. Kč, což je podle Libora Ostatka, ředitele makléřské společnosti Golem Finance, “nepříliš trefně interpretováno jako pokles zájmu o hypotéky. Na čísla je však potřeba dívat se z nadhledu a vnímat, že i hypotéky mají svou sezónnost a leden v důsledku předcházejícím vánočním svátkům bývá zpravidla produkčně slabším měsícem. Pokud se však podíváme na lednové výsledky předchozích let, je vidět, že letošní lednový výsledek je druhý nejvyšší v historii”. 

Zdroj: golemfinance.cz, cnb.cz