Na konci loňského roku Česká kancelář pojistitelů vydala samoregulační opatření ohledně pravidel zohledňování pojistně škodní historie klienta u povinného ručení. Nutno poznamenat, že toto opatření přijaly pojišťovny napříč pojistným trhem a jednotliví pojistitelé se zavázali tato pravidla implementovat do svých systémů. Opatření zavádí nová pravidla v systému bonus/malus, jejichž cílem je spravedlivost při stanovování výše pojistného a zvýhodnit tak odpovědné klienty a naopak postihnout ty neodpovědné. 

Nejvýznamnější změny jsou následující:

  • Škodný průběh se začíná sledovat v rámci kategorií dle druhu vozidel a získaný bonus nelze mezi těmito kategoriemi kombinovat (např. převod bonusu z přívěsného vozíku či motocyklu na osobní automobil nebude možný). 
  • Již nebudou možné jakékoli převody bonusů mezi manželi, registrovanými partnery a z OSVČ na rodné číslo.  
  • Již nebudou prezentovány rozdílné doby pojištění a počty škod u jednotlivých pojistitelů.